Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769

Základní pojmy ve výpočetní technice


Probírané učivo


Zadání úkolů k procvičení daného učiva

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo výpočetní techniky (informatiky) určené pro žáky 5. - 9. ročníku. 
V této části se nachází učivo související se základy ovládání počítače, popisuje  složení počítače, vysvětluje funkci jednotlivých komponent, popisuje ovládání základního operačního systému MS Windows. Dále také ukazuje, jak pracovat s internetovými prohlížeči a elektronickou poštou. Také jsou zde zadání samostatných úkolů určených k procvičování  částí daného učiva. 
Všechny výukové materiály na této stránce vypracovala Mgr. Jitka Syrová v průběhu roku 2012 a 2013.