Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769

Úvod do počítačové grafiky a seznámení se základy práce v programu Malování


Probírané učivo


Zadání úkolů k procvičení daného učiva

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo výpočetní techniky (informatiky) určené pro žáky 5. - 9. ročníku. 
V této části se nachází učivo související s počítačovou grafikou, seznamuje žáky se základy rastrové grafiky a vysvětluje práci v nejjednodušším programu Malování, dále se zde nachází zadání úkolů určených k procvičování některých částí daného učiva. 
Všechny výukové materiály na této stránce vypracovala Mgr. Jitka Syrová v průběhu roku 2012 a 2013.