Soutěže ve fyzice

Astronomická olympiáda

2006/2007 
kategorie pro 6. a 7. ročník: 1. kolo a 2. kolo
kategorie pro 8. a 9. ročník: 1. kolo a 2. kolo

2007/2008
kategorie pro 6. a 7. ročník: 2. kolo - 1. část a 2. část

2008/2009
kategorie pro 6. a 7. ročník: 1. kolo
kategorie pro 8. a 9. ročník: 1. kolo

2009/2010
kategorie pro 6. a 7. ročník: 1. kolo
kategorie pro 8. a 9. ročník: 1. kolo

2010/2011
kategorie pro 6. a 7. ročník: 1. kolo
kategorie pro 8. a 9. ročník: 1. kolo

Archimediáda - pro 7. ročník

zadání příkladů z roku:
1999, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009

Fyzikální olympiáda - pro 8. a 9. ročník

zadání příkladů z roku:
2009


Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo fyziky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. 
V této části se nachází zadání a výsledky úloh z Astronomické olympiády, Archimediády a Fyzikální olympiády. Měly by žákům sloužit k rozvíjení jejich logického myšlení a k prohlubování přírodovědných znalostí.
Materiály byly použity z http://fyzikalniolympiada.cz/, http://fyzikalniolympiada.cz/archimediada a z http://olympiada.astro.cz/ 

Copyright (c) 2007 Jana Presová