Skupinové práce v 8. ročníku

Projekt VODA:

1. skupina: Typy vod

2. skupina: Koloběh vody v přírodě

3. skupina: Minerální vody

4. skupina: Ekologické aspekty vody

5. skupina: Úprava pitné vody.

6. skupina:

Inscenace: Životní prostředí

Zahrajte scénku na téma týkající se ochrany životního prostředí