Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769

Samostatné a skupinové práce v 9. ročníku

Seznam prací:

Skupinové práce:
Výroba jednoduché pomůcky

Vyrobte jednoduché pomůcky, napište k nim protokol obsahující postup výroby a použité pomůcky, kde se to dá použít v praxi, princip (vysvětlete, jak to funguje a proč), ...

Termín odevzdání: 2.11. (9A) a 4.11. (9B)
Zadání: 9.A - pomůcky, 9.B - pomůcky

Samostatné práce:
Opakování učiva fyziky - tvorba výukových materiálů

Formát práce:

Termín odevzdání: 11.1. nejpozději!!!
Zadání a pokyny: 9.A  a  9.B

Samostatná práce:
Jaderná fyzika a Astronomie
Forma – prezentace nebo koláž

Součástí přednesu těchto prací bude i Vámi nachystaný kviz nebo křížovka (nachystáte si jej na tabuli nebo ho promítnete, pokud bude v elektronické podobě - může být i v prezentaci).

Termín odevzdání: není přesně stanoven (až se začne dané učivo probírat,  průběh II.pololetí).
Zadání ... 9A - 9B

Samostatné a skupinová práce:
Optika - odpovězte na otázky, vypočítejte příklad a nakreslete průchod paprsků spojkou, mikroskopem a dalekohledem, odraz na rovinném a dutém zrcadle

Správnou odpověď na otázku můžete najít na internetu, v encyklopedii, v učebnici, ... 

Mikroskop a dalekohled vypracujete každý samostatně, vypočítáte u nich i zvětšení a napíšete pár informací z historie těchto přístrojů. 

Termín odevzdání: nejpozději do 9.4. (9A) a do 10.4 (9B)
Zadání

Samostatné práce:
Jaderná fyzika a astronomie

Správnou odpověď můžete najít na internetu, v encyklopedii, ... 

Odpovědi odevzdáte ve formě koláže (formát A3 nebo A2). 
Osmisměrku odevzdáte v elektronické formě, vytvořena bude v excelu (na jednom listě bude zadání a na dalším bude řešení, zformátujete a upravíte)

Termín odevzdání:
Jaderná fyzika a astronomie - 31.5.

Zadání     
9.ročník  
Zadání pro 9.A a 9.B

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo fyziky určené pro žáky 6. - 9. ročníku.
V této části se nachází seznam samostatných nebo skupinových prací z fyziky v 9. ročníku, které budou žáci vypracovávat.
Všechny materiály vytvářela a zpracovávala autorka webových stránek od roku 2008.
Pokud byly některé materiály odněkud převzaty, odkazy najdete v sekci Použitá literatura a další zdroje.

Copyright (c) 2007 Jana Presová