Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769

Samostatné a skupinové práce v 8. ročníku

Seznam prací:

Samostatná a skupinová práce:
Fyzikové a jednoduché pomůcky

1. Ze seznamu si zvol jednoho fyzika a vypracuj o něm referát, co vymysleli, co je po nich pojmenováno, ... formát 1xA4 nebo 1A3, i obrázky, ty jsou důležitější než texty

2. Vyrobte jednoduché pomůcky, napište k nim protokol obsahující postup výroby a použité pomůcky, kde se to dá použít v praxi, princip (vysvětlete, jak to funguje a proč), ...

Práci si rozdělte!

Termín odevzdání: 
fyzikové: 8.10 (8B) a 9.10. (8A)
pomůcky: 4.11. (8A) a 5.11. (8B)

Zadání:
8. ročník - fyzikové
8. ročník - jednoduché pomůcky

8A - fyzikové a 8A - pomůcky
8B - fyzikové a 8B - pomůcky

Samostatná práce:
Vypočítej zadané příklady - rychlost a teplo

Druhý příklad je povinný. Ten první příklad je dobrovolný a na jedničku (pokud budě špatně, nedostanete škaredou známku!). Výpočty odevzdáte v písemné podobě (samostatný papír, formát A4)

Termín odevzdání: 11.1. nejpozději!!!
Zadání:
8.ročník
Zadaní pro 8.A a 8.B

Skupinová práce:
Vypočítej zadaný příklad, odpověz na otázky a vypracuj referáty - změny skupenství, elektrické vlastnosti látek, elektrické obvody a elektrický proud

Odpovíte na zvolené otázky, vypracujete referáty a vypočítáte jeden příklad. Vše odevzdáte v písemné podobě (samostatný papír, formát A4)

Termín odevzdání: nejpozději do 8.4.
Zadání:
8.ročník

Samostatné práce:
Zvuk a meteorologie

1. Vypracujte na dané koláž formát A3 nebo A2 (může to být psané rukou, lepené, doplněné o obrázky - krelené nebo opět lepené, nebude to referát!!!)

2. Odpovězte na zadanou otázku - písemně buď na samostatný papír nebo svou odpověď napište na druhou stranu předchozí práce

Správnou odpověď na otázky můžete najít na internetu, v encyklopedii, v učebnici, ....
Pro počítání použijete vzorečky, které teoreticky umíte už ze sedmičky, ... 

Termín odevzdání: 31.5.
Zadání: 8A a 8B
8.ročník


Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo fyziky určené pro žáky 6. - 9. ročníku.
V této části se nachází seznam samostatných nebo skupinových prací z fyziky v 8. ročníku, které budou žáci vypracovávat.
Všechny materiály vytvářela a zpracovávala autorka webových stránek od roku 2008.
Pokud byly některé materiály odněkud převzaty, odkazy najdete v sekci Použitá literatura a další zdroje.

Copyright (c) 2007 Jana Presová