Samostatné a skupinové práce v 7. ročníku

Seznam prací:

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo fyziky určené pro žáky 6. - 9. ročníku.
V této části se nachází seznam samostatných nebo skupinových prací z fyziky v 7. ročníku, které budou žáci vypracovávat.
Všechny materiály zpracovávala Ing. Marie Horvatová od roku 2010.
Pokud byly některé materiály odněkud převzaty, odkazy najdete v sekci Použitá literatura a další zdroje. 

Copyright (c) 2007 Jana Presová