Samostatné práce v 6. ročníku


Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo fyziky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. 
V této části se nachází seznam samostatných nebo skupinových prací z fyziky v 6. ročníku, které budou žáci vypracovávat.
Všechny materiály zpracovávala Ing. Marie Horvatová od roku 2010.
Pokud byly některé materiály odněkud převzaty, odkazy najdete v sekci Použitá literatura a další zdroje.

Copyright (c) 2007 Jana Presová