Přehled referátů 7. ročníku

 1. Isaac Newton (životopis)
 2. Gravitační síla
 3. Těžiště tělesa
 4. Newtonovy pohybové zákony
 5. Otáčivé účinky síly
  • Páka
  • Kladka
 6. Blaise Pascal (životopis, Pascalův zákon)
 7. Deformační účinky síly – tlak v praxi
 8. Význam třecí síly pro pohyb těles v denní i v technické praxi
 9. Archimédes (životopis, Archimedův zákon)
 10. Potápění, plování a vznášení těles v kapalině

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo fyziky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. 
V této části se nachází seznam referátů z fyziky v 7. ročníku, které mohou žáci vypracovat.
Všechny materiály zpracovávala Ing. Marie Horvatová od roku 2010.
Pokud byly některé materiály odněkud převzaty, odkazy najdete v sekci Použitá literatura a další zdroje.

Copyright (c) 2007 Jana Presová