Přehled referátů  v 6. ročníku


1. Látky krystalické a amorfní

2. Délka – historie a současnost

3. Hmotnost – historie a současnost 

4. Objem – historie a současnost

5. Čas – historie a současnost

6. Teplota – historie a současnost

7. Anders Celsius

Několik informací navíc:

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo fyziky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. 
V této části se nachází seznam referátů z fyziky v 6. ročníku, které mohou žáci vypracovat.
Všechny materiály zpracovávala Ing. Marie Horvatová od roku 2010.
Pokud byly některé materiály odněkud převzaty, odkazy najdete v sekci Použitá literatura a další zdroje.

Copyright (c) 2007 Jana Presová