Přehled referátů v 8. ročníku

Září:

Laboratorní pomůcky

R,S – věty, výstražné symboly

Listopad

Člověk a životní prostředí