Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769

Procvičování učiva 7. ročníku.  

Září:

 1. Opakování
 2. Zlomky

Říjen

Listopad

 1. Celá čísla
 2. Racionální čísla

Prosinec

 1. Poměr, přímá a nepřímá úměra

Leden

Únor

 1. Procenta

Březen

  Závěrečné opakování - aritmetika
 1. Opakování - geometrie
 2. Shodnost

Duben

 1. Středová souměrnost
 2. Čtyřúhelníky

Květen

 1. Hranoly

Červen

  Závěrečné opakování a opakování na písemnou práci

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo matematiky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. 
V této části se nachází výukové materiály určené k procvičování učiva matematiky ze 7. ročníku.
Všechny výukové materiály vytvářela autorka webových stránek od roku 2011.
Pokud byly části některých materiálů odněkud převzaty, odkazy najdete v sekci Použitá literatura.