Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769

Procvičování učiva 6. ročníku.  

Září:

 1. Přirozená čísla - opakování

Říjen

 1. Dělitelnost přirozených čísel
 2. Opakujeme na písemnou práci - přirozená čísla a zlomky

Listopad

 1. Desetinná čísla

Prosinec

 1. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
 1. Násobení a dělení desetinných čísel

Leden

 1. Opakování
 2. Opakujeme na písemnou práci - dělitelnost a desetinná čísla

Únor

 1. Prostor a jeho zobrazení
 1. Úhel

Březen

 1. Osová souměrnost
 2. Opakujeme na písemnou práci - rovinné útvary a úhly

Duben

 1. Trojúhelník

Květen

 1. Krychle a kvádr

Červen

 1. Závěrečné opakování
 2. Opakujeme na písemnou práci - souměrnost, trojúhelník, krychle a kvádr

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo matematiky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. 
V této části se nachází procvičování učiva matematiky ze 6. ročníku.
Všechny materiály vytvářela autorka webových stránek od roku 2010.
Pokud byly části některých materiálů odněkud převzaty, odkazy najdete v sekci Použitá literatura.