Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769

Úkoly na jedničku v 7. ročníku

Září:

Přirozená čísla a zlomky


Říjen:

Počítáme se zlomky

Listopad

Celá čísla


Prosinec

Racionální čísla


Leden

Úměrnost, soustava souřadnic


Únor


Březen

Geometrie


Duben

Shodnost

Středová souměrnost


Květen

Čtyřúhelníky


Červen