Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769

Přehled učiva 7. ročníku.  

Září:

 1. Opakování (8h)
  • Přirozená čísla a číselná osa (1h)
  • Dělitelnost (1h)
  • Počítáme pomocí závorek (2h)
  • Jednotky (2h)
  • Sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinných čísel (2h)
 2. Zlomky (32h)

Říjen

Listopad

 1. Celá čísla (11h)
 2. Racionální čísla (11h)

Prosinec

 1. Poměr, přímá a nepřímá úměra (21h)

Leden

Únor

 1. Procenta (17h)

Březen

  Závěrečné opakování - aritmetika (5h)
 1. Opakování - geometrie (9h)
 2. Shodnost (13h)

Duben

 1. Středová souměrnost (6h)
 2. Čtyřúhelníky (14h)

Květen

 1. Hranoly (7h)
  • Opakování a doplnění učiva o kvádru a krychli, seznámení se základnímy kolmými hranoly, povrch hranolu (4h)
  • Objem hranolu (3h)

Červen

  Závěrečné opakování

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo matematiky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. 
V této části se nachází výukové materiály určené k vysvětlení učiva matematiky 7. ročníku.
Všechny výukové materiály vytvářela autorka webových stránek od roku 2011.
Pokud byly části některých materiálů odněkud převzaty, odkazy najdete v sekci Použitá literatura.