Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769

Přehled učiva 6. ročníku.  

Září:

 1. Přirozená čísla - opakování (23h)

Říjen

 1. Dělitelnost přirozených čísel (12h)

Listopad

 1. Desetinná čísla (9h)

Prosinec

 1. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu (5h)
 1. Násobení a dělení desetinných čísel (10h)

Leden

 1. Opakování (6h)
  • Dělitelnost 
  • Desetinná čísla + opakujeme na písemku
  • Jednotky 

Únor

 1. Prostor a jeho zobrazení (5h)
 1. Úhel (13h)

Březen

 1. Osová souměrnost (6h)

Duben

 1. Trojúhelník (19h)

Květen

 1. Krychle a kvádr (10h)

Červen

 1. Závěrečné opakování

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo matematiky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. 
V této části se nachází výukové materiály určené k vysvětlení učiva matematiky 6. ročníku.
Všechny výukové materiály vytvářela autorka webových stránek od roku 2011.
Pokud byly části některých materiálů odněkud převzaty, odkazy najdete v sekci Použitá literatura.