Přírodovědný klokan

Na začátku máte 24 bodů, za špatnou odpověď si jeden bod odečtěte, za nezodpovězenou otázku se body neodčítají, za správnou odpověď získáte 3, 4 nebo 5 bodů. Tak hodně štěstí.


Kadet - pro 8. a 9. ročník

2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Výsledky

2006-2008, 2009-2010

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo fyziky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. 
V této části se nachází zadání a výsledky úloh z Přírodovědného klokana, které slouží žákům k rozvíjení jejich logického myšlení.
Materiály byly použity z http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/info.html

Copyright (c) 2007 Jana Presová