Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769

Přehled učiva 7. ročníku


Září:

 1. OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU
  • Stavba látek, jejich rozdělení a základní vlastnosti. Neuspořádaný pohyb částic látky. Částicové složení látek a jejich vlastnosti.
  • Vzájemnépůsobení těles. Síla, gravitační síla a gravitační pole.
  • Model atomu, uspořádání prvků v PSP. Elektrování těles při vzájemném dotyku, elektrické pole. Magnetické vlastnosti látky.
  • Fyzikální veličiny - délka, hmotnost, objem, čas, teplota, hustota.
   Pracovní listy: list 1
 2. POHYB TĚLESA

Říjen

Listopad

 1. SÍLA

Prosinec

 1. POSUVNÉ ÚČINKY SIL

Leden

 1. OTÁČIVÉ ÚČINKY SIL

Únor

Březen

 1. DEFORMAČNÍ ÚČINKY SIL
 2. TŘECÍ SÍLA

Duben

 1. VLASTNOSTI KAPALIN

Květen

Červen

 1. OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo fyziky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. 
V této části se nachází učivo fyziky z 7. ročníku (zápisy do sešitu, dále pak zadání samostatných úkolů určených k procvičování jednotlivých částí daného učiva). Všechny výukové materiály zpracovávala Ing. Marie Horvatová od roku 2010.
Pokud byly části některých materiálů odněkud převzaty, odkazy najdete v sekci Použitá literatura a další zdroje. 

Copyright (c) 2007 Jana Presová