Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769

Přehled učiva 9. ročníku

Září:

 1. Úvod
  • Pracovní řád pro odbornou učrbnu a laboratoř chemie
  • Obecné zásady první pomoci při nehodách
  • Laboratorní pomůcky a vybavení laboratoře
  • Nebezpečné vlastnosti látek
  • Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty, dříve R-věty)
  • Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty, dříve S-věty)
  • Opakování učiva 8. ročníku:
   Stavba atomu, periodická soustava prvků, základní vlastnosti kovů, nekovů a polokovů, kyseliny a hydroxidy, chemické názvosloví

Říjen

 1. Soli

Listopad

 1. Chemické reakce
  • Klasifikace chemických reakcí – typy chemických reakcí( slučování, rozklad, podvojná záměna - neutralizace, srážecí reakce, substituční reakce, redoxní reakce), reakce exotermní a endotermní, rychlost chemických reakcí, katalyzátory, faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí
   Pracovní listy na chemické reakce: list 1, list 2, list 3 a list 4
  • Chemické rovnice a její zápis
  • Vyrovnávání chemických rovnic
  • Zákon zachování hmotnosti (M.V.Lomonosov, A.L.Lavoisier)
  • Chemické výpočty (látkové množství, molární hmotnost, hmotnostní zlomek, molární objem, látková koncentrace, výpočty z chemických rovnic)
   Pracovní listy na chemické výpočty: list 1, list 2 a list 3
  • Opakování a procvičování učiva

Prosinec

 1. Organické látky – uhlovodíky

Leden

 1. Deriváty uhlovodíků

Únor

Březen

 1. Přírodní látky
 2. Biokatalyzátory

Duben

 1. Užité organické látky

Květen

 1. Člověk a chemie

Červen

 1. Opakování učiva 8. a 9. ročníku

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo chemie určené pro žáky 8. - 9. ročníku. 
V této části se nachází učivo chemie z 9. ročníku (zápisy do sešitu, dále pak zadání samostatných úkolů určených k procvičování jednotlivých částí daného učiva - pracovní listy). Všechny výukové materiály zpracovávala Ing. Marie Horvatová od roku 2010.
Pokud byly části některých výukových materiálů odněkud převzaty, odkazy najdete v sekci použitá literatura. 

Copyright (c) 2007 Jana Presová